Jesus

Jesus blev født for ca. 2.000 år siden i Bethlehem. Både Jesus, hans familie og venner var jøder. Jesus flyttede til Nazareth sammen med sin mor Maria og hendes mand Josef. Der voksede han op, og da han var ca. 30 år, begyndte han at prædike. Budskabet i hans prædiker var, at man skulle være glad for Gud - det var jo trods alt  ham der havde skabt en. Gud elskede alle sine børn og mente at alle vare lige gode

Hvad betyder... en prædike?

- En prædike er en slags tale med et budskab. Når man prædiker fortæller man noget som man har på hjertet.